Šta je Menadžment društvenih mreža (Community management)?

Marketing na društvenim mrežama je danas najbrže rastuća grana internet marketinga. Predstavlja proces komunikacije sa korisnicima društvenih mreža u cilju povećanja svijesti o vašem proizvodu, odnosno stvaranja digitalnog identiteta.

Prisustvo brenda na društvenim mrežama se odvija kroz upravljanje nalogom na odabranim društvenim mrežama. Suština digitalnog prisustva ove vrste je dvosmjerna komunikacija sa ciljnom grupom. To postižemo plasiranjem relevantnog sadržaja prilagođenog kanalu komunikacije u cilju animiranja korisnika i odgovaranjem na njihove upite.

Naš pristup:

  • Izrada strategije nastupa na društvenim mrežama
  • Definisanje kalendara objava
  • Brendirani dizajn profila i objava
  • Korisnički servis
  • Izrada izvještaja